Skip to main content

Full text of "Confessionario breve en la lengua del Reyno de Chile."

See other formats


' j^^ ^!! gS^^¿ ' ' — ^ *&UW& 
§ K 
, s 3 »ji=Ufv 
F^SSMüKí /s 


\ 

8 ■■ \ "■ 

>*'" 


^J3W5£^0Z#i^^ 


«■MM 
rrvtriAvi/7 CONFESSIONARIO *. 
ABREVE EH LA 

LENGUA DEL REINO DE 

Cliile. Oompuefto por el Padre Luys 

de Voldiuia dela compafria4e 

IESVS. EnlaProuineia 

del Piru . 

PROVECHOSO, PABA CO 

Fellarlos Indios deChile/y 

orras perfonas 

v. pmmiflma_/^r= «i CON LICENCIA JtUD JLil apor Franc! Ico de] Canfo 
A110M.DÜ.YL ■mmnriiiiii « 1 J§CXfiUf/fi TMSi^B^ZfB^ZWSSSSr^ SVM ABEL PRIVILEG-I 0. 
'"pTKNT. eTV ad re Lwys deVal .di- 
[ttia pruiilfgio de fuMageftad. 
para q airo rim Aim o fin o eL, o qui- 

en lii peeler omere;, pueda imprimir 
t:\le Arte ;<^heaTnio,Bocabulaho,. 
y C o n £e ! ¡ o n a r i o déla le n g\u a d e(!/¿ 
.te, La las. .penas contenidas en el J 
ídidtLQ p re , h i If g iuu f u ¿ata en Limn 

Anos, 


■ 


í 

5 ^¿^tfareHHK^^ COKFESSIONAMO. QsáJ\TTESJDEI*£ CONFESSION, flV/T O ¿el cay aey m u D i o s (!Peta). 
coníeffadiianí puyrnicarn, _ 2,g "•'ChrifhaiiQ eymi ?Baphza!g£Y- mi pL q Xn ey c amBapl~iz.al uyeern u? 

^.Ckeu ? Chu.mgechi 1 . 

áJ§ Qui mi mi camDücIrma C^hrifhana? 
.£q Inchin ttí Chao A^xhipoeimiiMa. 
na /M^pilln ni) i os Chao mo* ; Bien? 
4 X\fQ& fe&uapdejyareresfecoirf %.. f Fres CÁri ffra no J?a¿? fr^ado ? 

<3. <g Qui&rt ftzBa.fi/Tf a a/ o ? don dt^y. como ? 

4-q Ba ees let afoctr/nctJ c/?rt /Tza naul 

ú<q J^i e¿J?ac/re .nue/tr.o^ y &¿AueJ¡da^ 
*:*mFwxs* m&kS*L < r t 4 rtr. 
rase&3sz»5r«i 


~Y)8fjoucs cjf la ctyaL d/c/70 preyufclelpsTmL 
far/as pnnapedes de nut f fret J^e . Ouietur. 
esJ)/os ■ 2 ''donde e/ht. Qui&hes Tefu Chri 
uhh Qae/e Aoc^e, de 7as a /mas defeats , 
de/ hou J¿£dj3L¿ J^fiLzia fuñiere, nohc/cu 
.¿nflruyale an fe" todas caías en lo titee fía. 
r/o de nuefhral-ec catholic cu. 2 7? 'par 
Jas jtt rebufa s Jza 'reo 'ere a e/hctíuÑciete^ 
Met? f^£rtjh*uchrf>ajje adelas fe" con 7-^lJ 
MvfeJfi'orL' mas en artículo ele necefsi^ 
dad j f un da a y poco tumpey deac ¡nJh- 
uyrfe ¿rtuewenfe en]Q.fu.6üwnc¡alcU 
??u eff-rcvTe^s y 7i/e e o cofe/7arle.2r/o 

7uejfo 7e i>reg-uwfe7~ 

ádj Chunten mauywmi g^\ mi co$[e¡. 

f fluyen ? .Yney-egu? % 

y- ^ Mi huenlcan, quine epu cam gL 

cáhipobimi mí conreíTapobom ? 
£d| C! fl h¿ cluamhug*e,Mz¿pien ray. ? 

£L f MboZ hpantu c alluvia mi eL 5 ^ j¿^igg» j gKRí»sxs^ ¡jvmrs c a n l-uhué i 1 c ay#m . ^.^ Allcz/en CvoVm)Envfi mgf nrWaJ 
m ¿e cKi -co n f € (l a 9 ujs buy in L, ov¿/_ 
llhuericaque¿¿m Hear» mo_, venue-. . ¿. ,-, 111H.Q, mac In conrelsi con he I smnyz/ca t£u 

dtnvalnobugn dulkvey egnmo, 

hohuenl caquebinim .Veyrnbla. 

n^ muleii ^ do mil ta mi huertl- 

can,quinecjue pu. elcaiuumnaqiu 

leli — J 

•j|.« JvG liuerilcanmo^vacm pemlen- 

j ci a vemg€ t gfi) nn pieteu.Eahru, 

d£iun.a p o b i mi cam 1 


U.«. Ado cay mi.cfl 11 fe ÍTayarru-iá^ff 
mi hue.nl can coXm duatntpiu- 
1 mi i y r¿?/^ out en ? 
v. .0 _//^r^ callado o ¿fconc/ic/ú a Jo un 

i pprrtyúÍA Cürjfejfanciufe ? % \ 

la. ^ yfi***U iitnjy c/r/v^. 'la Vcrc/cta. 

i 5i dixere que TO. 3. 
1 id ''\:i!' £j*2U«A2rL£<«9ia!l ,^ZS# 
53SSZB2TO 
, ft 

— da algiuJí •p¿ecádo J ñaz vetauenccL: 
-~&&¿r'<t?rle t ~Pnr ¿JPg /zgA^a^puts dL ¿¿21 _ ¿t- ■ % Xüu diver e, que finí rt; ^7S/% e % ' 

-__ jhemtehcíoj a te r// \c \...e¿ LPn c/re .&or 
„. — 7^> f)errtfr/ü& ?. v 


O / 

¿2, ^. (jrhurrl^ ti j] e p ..e. ta ¿i h u e r i i can. 

J3 i plhcmo, tí p ap e_^e mí^ñ 

pialme n e u D¡ o s^ p i j ca m ta Di i 
i 4 -4 VI ] 1. 1 m h u e ri j c an ñ i vi a, m ¿ipm 
— _arqui. duamfmi cam ? tiuerika- 
huenoanche ta i n i |j i n mn. --■ 5 ..¿swas&sws-SKJfiBB»^^ . 
L i£\<[ G.eponyebimi.-cam domo \Xs Ftífr cam hu^nhu g'ed^uey cam cle;u 
Va niu huerilcalcaliuateu 2 &áj| ¿¿ychan gey mi 2 c3m gelaymi .. 
ütney va cu r^eye. a bi mi pí^=, 
m u ? C b eu^ C h u m gpe c h i I 1^7. 4- Che m mo e^daucaau ey i n i ^ ¡rey 

_ ^cam ha mi cu A aiiciUaia n g 1 ^ ; fa nni rrvog'cam f^'% Stents con c/efáj c/e /h//'r de pec, 
cado J/ f¿r„ .p.e.ndjOjiaLdiJu /£,f Traes a ¿lot. -Verdadero de fas 
— — x ~Jbecc¿Laas.j ...y. -£>r\oA?úí7/fi~ al.e fro ¿aJL^ _ — ,Mc-r tuas &,¿rs a e/Ios ? 

¿If -Tfó r rfí amane* ¿>aa¿> ? O //'enes ¿zl ftí ti fl ¿ ücafiatv de c/rar en pee 

cada í. - _.. 

/6,m Ens fi] faralQ cafado ? .Outeh 
Je Cilio 1 Mande. ? % fiótonl 
// ^ J^¿/e úfcjftn /tenes ? Y r/f tfu* jwuira 4 WTmwíii 
^Kfr^¿fe^»üg>»^ 1» ** *árt!2EBa 


:> 


'lli 
yiuts, KX(mT4VT ( W A1VT 

die. la. ...co. n re Ls um * 

T Li hu con Pel Calm i u 1 a, alie ^ eticffio^ ^ 
1 m ei n a) v a cj u i m a ymvVfl] p u ¿ h& 
jfhanoBnphzag'fi.I.u, liuenlcahuy^m 

if en ha ¿i baphzageuyenjnio^ül^ 

fca ñi h u erilca n con feffíi p a c\ LLelu 

-M i ífa Pa ) i £ u m o, ñ i e n hu h u e ri I ¿e . 
. e a ¿) 1 h u e .n i t ur am o la ñ i pfp^vfl- 
bunmo m monhuam effn.ñi hueJ 
M¡caye¿Tm ta ni cl^un mo €¿pi ha 
ni du a ml u rimo -egar, ha ni mi Lo 1 
egn cay. IMa _o u i d u le fu Ch n ib 
ha ñi piflmay:. \eyra eluLi VaPa- 
hrunrL} ni pepí fnhulit(f rilam ra- 
cj u i d u a n i m o huer i ¡cshucncdnche^ 
pe n i he n £ i a • ve m a m f n p j c¡ u t ) u chi'J 

che conPeuapac|uey2m ... J 

EXÚRTACrOAí'zá^TgZ <^ c/s OXÉALE ht/O ctf) tes Oí/c cóthiMitea\ 1* ^Zé^fí^^É^Í^^^SKS^M^S^ÉS^^kS. 
OTifHXHZ' wnw»ar < <S¿lée ü¿/£ todos Indus 7m C/ir/JltrtnoSj 
pata 7í or arfe oe7üsppeorcrdos y a deípues 
del Jyap/jfrnú Actn coweTrdo^ y de/a/oe^ 
f?a de/ J^tp-fi^Tiü que por ¿77os T&erec^ 
fe di he Cía & al Sace^dofaraue^ efM é& 

7u &OT de-J£/i>S y toaftffefradüle fados 
fus forreados cjüe han hecha por #é- 
fet; fiá?£tfiñJa írtu, ¿>p¿?rper?fhfrr}/tv- 
dcT úoraüe ¿ríst 7o ordena JMJrffro 
t$f¿7(?T Tfdit fárfffa; dando frodfiral 
Sdaj+doffpoar'a aü¿~7es a fía e7 te a ^ 
¿erdoft* d* Á7ar/t~~~df~£)/0S fados 7o$ 
pe rea e/os de yi/e/e arca fan y ~fe??/en 

do arrrJt>eJ7hmfeii7*~~de77os^ y ¿tropo/efe 
¿de e^Twendarfe y fiayerfient/enaetJ. 

:vílUa mi huenlcan .vamgecliienfu. 
¿¿\lcu\y abimiDios, eymimo ¿J] 
cupotulu^ duanhuhuenrnalaacy 
muí-a mi huertlcan cr#íWefape 


mmmm 
f. * J i 


S H 


líjuinríá^iiffti 
6 i > % Chemo cam fa mche ¿/llculbin ha 
m chelcaeieu moni-uliuerilpae-. 

teu cay hanc¿dabin_cay "veyteL 

ni l-oc^uilelchi ¿güj AÍtos ema 

rAlc^nmn^n auellucloen huerIL 
,c ahu en oan rW "Vpv^ g- e c hi r a a ui 

du amilmi mi hucnlcanmoyvilL 

r ny y\ u \r a m hi m a pi i m//pin mon» 

tuuaymi. Quine h tier i| can tutae 
may el canhimacli^vachi confe* 
S3 ion ra<juivalnoalu^ dulky^j 
hue y o ¿viten Yiu er ¡lean :vtmzyL 
m\ Cgz pifl^y mi )~Vill x\um . ulerj, 
llcacju\lmiyehut^ui]rrLvald¿ye. 
huettgele rujn€ la mi huenlcaiL 

confeiTanmael^Dtos duamfufiu- 
en malajraey-mulnche cay la- 
li ula y neymo ..qju.cp.u- ..n¿tatn- 
tul aya o in ha mi huerilcanla- 
£m aeymi n/il anVulaabubin 
ra mi h u e r 1 1 ea n . Vey m o c ay^y, 


^T¿fcií9a^W^e^^ i » i . ww « — m co n Jm ¿gru, mi huenlcarno ^ilcuiay^ 
^ev ; £iv:l a xay hp ¿/ 1 ayaeymvdtille 
_alíL¿Layi¿ a cy m i, 2) i o s la in~ dgu 
m o c ay enhu h ra ay a ey mi 1 a mi hu- 
■ en I ca n , c ui rgt lu p € p i a ey mi, u p e J 
labin cay vill t-aii piuyxaom^lkti 
felfalmi . m mchemo ragi lab- 

mjenmo Huxc^lu e n Hi b i n ha rn hue J 
ri l r a rr, <| » i mgerm el ay ay pipe ta 
mi duam. CVnfelsion mo hanmalL 
c^qaeel cni huen lean ~y vuy mojjue. 
-WJL nu tanhx. q u 1 1 in n, i n c h i n in xa _ 
unieren f-a p if mm o _Uio s . JM a tvam- 

fabuTrtiiin may mg'en que pTI hue 

ni x uc amo plegeabmñ able ha 


m eun^Vachi _fca in ¿«un moca u Ilea ¿ey f-a i ¿ c u Van halgea 5F 


J^un^xktm muxe fcajxi cjui inel 

chi dgvu conmsionrno nwt-amxu-. 
bubiliñ.Veyñ blay qmdu Dios 

mo mpeluyacmxahhumoviit 6 


:,f: if i .■ i 
r üM *>-~ **- ,. W**r lfi^^4!tf glK 
i^— i-r~ ¿rymi- «f jF^/* </¿z h//o /?//£ ccnfie/Ja Jo des A/ s 

1 r/ -^^ y 

peCi'aasSt&iif'a y¿/e Jj/05 Je/jerde/;e f 

\aae e/hr*. ± "D uy¿rer o ¿*/mfy ' p *o p &r el J as* 
y di de raw com 7¿s/y£/c ed-endeer^ 
\ tfij7)f0<>. gjieé/wfíA /ms Jnai7 dn~ 
/7?/e/tf¿?s e/io/ando a/ yat me en o y 
Fed/ 7nie í 1m we eftijienda/'eJ^/os 

■ 

I mf o. t-a tiffi rt y ajrt JÚÍLÚ < afei fe due 
les de Jas £)eccrtrJ¿?S y Jos 7Mci mfieflos 
Jeidos, Peras f¿d uo , y // efccveJes c/Jo//- 
fat ■// s /< Va/dr/i- ¿i/ydaL Xr cevfefem 
n 71 dcS ÁerfeS de 7¡aeuo ¿droj/zayar 
f>sectYdü f f?or> eJVji dijes tedas, 1/ 7/0 
fe /ñas fJ/ ayas ?JeJ"qu r/ nra^ /j//e . \ 
Po; 1 7} 1 u y feos aracPe a n ft Jes &e/*dú- 
tiara. -'JP/trSj y yo ??<-' fas af/re aj&aX 

jar(L, vi fe ca/7/aarc, ¿tti/t>$ iZmuL 
rn ftiUcJw; y de yjarfc ¿>/eJ>/¿>s /< ,^ZíiijSSSSaMPéi£(tXS^S.'Mi¡SSiÉ3SS9 l 

W«»ZZ1 cfofil^ cr-c y £>¿^d¿? t?/ff¥ fas y? f¿ca - 

r//o cíela ?riarjp#ra ftueftrolJ/as 
fm a ft cítí y ¡éa* !&$ Jttádi*eS fto rjefcuvr- 
fpftttfs f?/ff¿ruw&^ r>¿?d/t¡* 

eti fótofeísiotV* TA lo ¿//xeffe 717 es 


y r/ atrios <i/ /f?.f7t<f*4i0.t?flf"¿i~jfejji-. 
Ap<ls y aun ¿ftfL fer/aw&s \ faff feu- 
dos: &><% 7^/'/¿/t$flfftfls „ fr dcftaírL 

%tñ#fr cefa \^/¿z¿¿.??aJ.a/f lo qu&fa- 
¿/ ¿> . . 7 c/ 

<y </ L 'f 

muL^Z^/úSy y stfft dsfc¿¿6r*lfctb ffc ¿RIMER TvttNTHMIENf.. 

ill a m^ a n bity, 7 c u v-icyuc&j 
rnnkiard¿\\r^ca 7 mogtutchi 

UJ\ ~t'\\\m fa mi ufchipüti^m ca- te .UdMiteteM. **j .. «'.*•- . ■ n w y i" .»•«•* un I >n * ■ II II MflW^WIM 7 .;»' ' M 


H 

^r^r r. 

¡s p 


■ ■■ 


hum lu rime, rm anca tmc cntümoíL 

V^inubuy mi cam ? Chtm auepu 

vame^la- mlpuymi ? Chemldi- 
ümp^cki 2 

3-lí J^au/n?oy^i^gwla calen 
cine fa g'enco, mau¿¿1 maya ejt, 
eo, fa an fa Si i.eogi, pi bui N 
tmduaiiyveymo atJí^Hn/^j 
po b i mi, cull i a esrrrn fa mi 
piVa1bi¿¿m . ' ..' 
c -Mi cuTany-A'.m^ ampinmaen 
bibimi cam caltuefie? Ctümi 

| Chem camha~v r €mg , e t?n in<?_ 
g^fu am fa piey-mu? 

J4dj JrLu a^, p/d cu^ ch.em r u in e cay 

prnapuLg^elbimí^ypsyay 
p^ ti u pay ay fa Xa mi pu*. 
- . , rnol 

^ ^ Ttydi i p u. i a r # al¿e b ul u 
yg] e fi a m o : en ta vga] clcbi- ¿ L¿ ■•.*►•.'»«. • V «.«» . 


^«^i^jy/j^^ 
XTKSirSi tni camryria farm rucarn-eu 
i^ral Hi abi ^ fca ñi purum 
ache mj'ealu t-a mipi^mi 

& ^ Mi pebi^m 1 oycit> mera ca^ 
a ue # n ^ m, i% h u el c\ tt hi 
chi Icyca, cnr rnerit- huera 
peurna g£c\ft ra pfbuimi 
cum ? 

J?-«|j ¿Ideuma mupilhibinriciun? 

"YiÉ^ che fa m ¿1 deuwa ti#- 
HUihien pibimi ? 

,jp -q ~M-#p in c li e m ay; c oil] a n - 
chemaylaJbiüS ñi dg-uta 
tS (\ ui m el e kiuPa h r uyw 
datrmoeai coyllaitgelu 
auidu-. pi buy mi ?damy^ 
che vey pibimi ? 

// -^ "Haaurvaltiolu Dies, ra ¿an- 
cha Maria, pu- fand-o cay; 
ch em rum ec ay~va \ngz\u, m 
i' í I 


1 .>! if l¡ji»l| .■ ," i ■>*»! f 
;' J?. ■mu mmmmm «MM» 1 i i cutin¿€ íu pj bt mi cam ? 

I3a n Imag'en y^caygltiiny^ 
ca ,V\c$ ha ni hxjuilelcfoi 
d^^cayta raqui val tick 
bibimi 2 . 

¿xof/t alJPf//¿ttt ¿t/Sal fi/as 

¿r &j*t*a$ ¿/¿/(¿tí clúks y tez ? 

s ^ /fe X f Won* ara. of o c/77P777a^l ha% fie^ 
&nc aTr^ fefcc ¿7ef/&T F ju<^ , 

€S -¿T&nor a/e 7as ag*aa¿ éu& 
áa^e 77#a<cr t Swé./a/TrUi^a . 
útífrar y 0/rtcer7* &a&CL¿?¿yrcL - 
^üe^TrAí^éf^k 71out*tjttam coger ♦ «■*• r¿w«ssaDS^-ai^ tu cütptaasl 
4> ü Jfa//? curad o ¿ 
a7a¿L*iJfe~- 


£m &ü€ fe mando yac hí^ífjjítjl 

y é¿¿UsT ? 
JZ-M flTa* d fien ferrad* y faur- 

J laeJG de 7áf yjwejtg ^a/gjtífj 

d¿&nÍ^&Átf& eMftpraffa 

Vé % QuM^tda 1/iff^ a7 J^ayca^o 
L J?#r7/t m/?fiGy ^yjy/^f*^A Vtn mal?- 
3. i'.'H i, m : ,11? h, i; 

■'■'.' ^¡í "i: : : ] » im,;- » ' i ,i ■ fl* JHM».JW a. m# < f . *., 
■MMOMB &? ; ■# 


Íós Sííuüs c/olü tí y as y ereyc/a/üs 
fú*m JTas da dat/c el? 7 as cóscis #¿ 

<¡íre 1? a fon Verdad^ fu r//P7ns^ 
¿7/<r/f/7e/o a afro ¿t 
//•y -Has af/f/}(? Í7jü¡ ' c7¿>j2/#s ¿?c/e 

cf&s y 97oarmarac/o c/el/os ? 
f?es y JTcrlefi ajj y c/ef¿r 7ey 

I.^j Tura pinmi cam ?l)íosñi- 
vlav cruz mvlcij m cfiao- 

rno rum^s cjuid u libuemo~ 
turne ha tin pin mo em? coi]. 

lanmo ! cam m¿¿p\nmo^~ 
"tú jurapo buimi ? Coillaiu- — ■ ■ mm >^WgS&9Z¿££«^^ 

L% Mupm chemay coilkncliemiry 
, va c b t * e& \l j. p i ¿ ni. t a m i dipin, 

mi qui ml U- Wgflf^y^ mwpin 
mi? urámenro m.o pi bin 
&y Coiirahilbim.i ca.cjueche jura-mai 

__ , to mol ... 

4:^ La^mab 


tuabi n 7 u ra mente' ad a pi buimí 

mi/llcunmo tvamgcchijuftrTl- 
_^apo binvi ..cached • 

¿"4f Teftigo ¿cam ra mí mfr/- 

ñ m^tyumjuiUciB pi I e, coi I bi 

jura pin mi cam 2 £. » "Vj fa. mi caula juramqihue- 
rflbi'tm camyú che mi úde- 
bi//m ñi chunca g* a nrve? 

..Xnek cam "Vcy chi che 2 Chum 
¿pebui ha trri huerílbielca^"? 
Xuiyabun itiche^ alhuemc 

yemaíleichi, mí ttitfftlltliii*' 

mag*camra mi coilla clgu, nssira /O. 
M Mi ■* ii MHWmm ,Kl,f' 


'' ! ! 'V Msrun y'JTM f. K^ 
' 


bibuimi cam ? __. 

0+q -Dios mo Sancha .NEari a wo, 
] -va ha ¿lupey-mi va ha uüJ 

tnayaeinvi pimnri cam i&Jr 
deu.mapobimi cam ? cbem 

chi djpucamve. 

£EGJOmoJlfcffl224MIEYrO. 

¿ ^ días jura ¿to tin o mere ak^il 

— 0s, 7a cru^ 0£?0r?íc/¿i de mi 
-padr^ ...0-*jt>r -Y /¿7a Abivt/r/t* , 

-Ttrdad ran ftiefttrrcujfréten-. 
¿7o yue -menttasy gaej£/ra- 

2- % Sshtticjo +ti dado-- que- ??% fa- 
ir as J°i e^ra^ Ver ¿7 a ¿7 ú mmfinu 

Jf r/Ysfc-fir r¿rdad ¿0 m si _ 

— /o füfí/eras d ¿7 erto~~? * 
Has -engañado a ¿r7.gr uno /ü- 

tando fjwgr/datne'??/?--'* 

**4í días Jurado de matar o herir 
a ¿tro 7fijjrartre/rattc¡o 3-n P 

5 ^¿iwssH&'rofi^ 
rawisw enumdo^ohfchoaue c/rojum 

de e/so. matt eras I 
, <^ ai/><nd¿ Ham <rr/o (irla Ju/ti era/ ' 

L_ / fo" ,/ * rtfogAjfasj-Hraria cm 

f?? fff ttra) an fc el t /j£^ 
\6>. n fn ffir*4;u*n*n*nn-n ag ra ui- 

irlre alguna. ptrfoncL-pfradio 

aue 7e ten ta% pa/fa 

471 fife th/il ? 9 
>• f Que. toeríonaJera y aue c/ciHo 

'itAh^prt _ 

%>% Mas fe hecha do maldiciones 

pafa^aueM crean la M&tLm 

fircu nut- detrás ? Jürs 

jus o a nuefrra Señora^'*. 
Cwmpltfr-elo ? Qu*fu e ÉL 

-piiorneffct/l * - TERCERO MA¥DAMIEKT - 
1- « M-gen "Domingo, fieCba an- 
\u mo cay mi ffa nil h tu- rn ! li 


% ¡! • lajfzevBtjemMaM ¿^ < :rje ti 

■:, 
triLgenrno nuecíiim cuVu. úllcú 
piumi cam? Velan mil-a cam 
cam ¿•calpobimi ? Chemni- 
3- ^ ~Ma áíleu pe u m veymeu míe, 
.btri 1-a mi duam 1 carnea 

_, — pl e meju. 1 c alii mi an a m Tu - ] 
pra qu.ey¿m.? ,--'■■' 

pjjj .UVGffaTnemn.pl bimí cam ha 

mí p u volm ha mi ruca h\ che 

cajMJ/g domingo ...rVcfra. 
mo cay. 7 j ' 

C¿/d a cap vii mi ca m domin- 
go mu, mn fi'efra anfemo 
cay ?Vey rno c¿¿ datilca- 
pobimí cam y ¿7p.ii.che? Che, 
mehi c¿ da u ? Chemñivlay> 
"Yi.ern.es mo fa ka do mo y\. 
gilí ayrtca m o, rempo ras- 
y^camoveimo cay^ua. 
re . fm a mo il.olbírni cam! Ar-% t¿ n k^^waa&ssre»^^ 

i- 
H «nesurs a chtmúJ- Qu « Q u a x Am a _3c i ern es a n í2¿aJ 

„^_j^Ujc,am%íabacljD fat» ote J 

Tncu:ay; .-vei mó ^vigilia de ^•1 IM a u i d a d pi qu eelchi a n- 

fc¿ ayu na pin mr cam 2 

Till Vva chi a ti \uy u c a mo 

ayunad-e fa pigtymi. 

Cnemo ayunalafnn? 
C'afaraduarnluchKlie m 

may fca ñi peptcafarano- 
arn, raTahm m ram faJ 

q u ey ¿^ m^ o u i m p o b i fní cam 
_ Ib ñi gen Va dg-u fnpepi 

cafaran cam f g-uyv^imd 

_ ele anbu p .oJti rn il Ckem - 

c Ivi ' J pi i cflttfVf. ? T) p imi a 

cafara uyeygu cal 

Ku e ta d ua rn m o amo ma- 

r i p a i m i c a m 2 ñu 1 q u c i mi I 
-ii ,■ 

i rs:^&Gí»j&mimM^ l^ilkMISEIiSUSC ■jjuB" 
¡ : 


r 


— cam mi a moma n pa noam? 

_~ _ ChemnTvlai ? 

^j JkL\ ¿ñu mo^ mi a tica m o cay 
ha mi d» atnyeti¿m inh«- 

mlabimi camDios ?cjuel]u. 

cloerrlHos ema pilatimi? 

'ZROMA1V1HMIENTO . 

J^om/'fjgos -yifieftrts de guar- 
dar? Quanta's yt^es 
de mtjfct y porgue.? 
% f Jfas esfd-éú enlcL mi/Tct com 
2> ■ f lías hecho a¿ye /¿7s Anas: y fafí, 
an ViÁlía ¿#, — feT'o^ los Domin p~o s y fisfjfik 
4-. % Jfaí i /m¿#Jado T a hecko aut 
oue ófros f-ra bajen en Mes 
f% <fra5 7 St, porau* ? Tfícrcjue-! 
£■ % Jfas comido rarne 7os Vier- 
nes, i9a¿ac/os J vigilias, a 


tl ^¿vii5a*UZftSKxsaKJfa!í«tóa»i*»^ 
auciffo, femparasj y en] a <£ua 
film culpara u? {Lj^-J£as ayunado los uierfits de 
<puarefm£L^S(i¿ctc/o c /ancts J y 

r H¡mltaJ deJVau/aíae^ cmto 
r m Guando a tt> o n eff-a n a los que, 
j%> han el t cafar, has caifa-, 

cío Ct7crWh f'müec/iffienlo-cjue 

jf*ws ? .{^üf rmptffítritii faffM 

I (¿ajáronse fjjes 1 

'.% t <f 2f as hs. haydt a/e Jet ^erffffied 
Ckr/fHeinev ? etydo c/< mala. 

ComJojI ". ^ 

JT/7S fe -en i'VM-e/7 eJae/e> u 7//tffta~ 

; y paj g- ras de erlma^y ¿uefffAl 

j^/^RTO MAJAMIENTO, 
i- % Jla..qin.labi mi cam la mí 
tJRjKBUtoEKKiM a, :y^&miMssran&a&L xhkw? 
>«,. i .''!; '" ( ,|,t? IS 1 1 3 • 1 4-1 chrio mi nucjue cav, chao 

Y\\gec¡uc\ü cay Ha foah'mj 

• « 

capí ha ii cay~ la cjinnhfcac. 
aqmlu^>a mi pa ¿¿Irnen 

c áry:. ~V~a cln v ill eg-n fri o to. 

. cjuelelclrn cy me dg~u ha hi 
cw.pobi.im í 

Vi 11 fgi3_mn_cam la r*ii 
dg- u m cr, mi Ve n? elm o cam 

m 11 cul c a po b i i m i i_ l__ 

Mi pu chao ñi cuñwbal 

g'enmq, hi CJj±ajl|Qi3 g"e_ 

ii on I-a ni i ] el a b u e htuP/va- 
ren/y-ebí m \yy avz/ hil bi - 
vni cam *? 

Ca n w b al p uc h e aven e bi 
mi cam ? S % "M i puvohm^ nn Hjcaht ..' 

che cajr quimelpobimi 
cam ¿odrina Chníhana I __. J) i os e¿ a , fí" n ey hi web iraní 

que jan pilnbirm ! 
£ ,4 JvTgerí hpanhi co n felfa m cmñ pilabi Y Xft} £&Y\ 51 ni glamvaTy^m .glamla- 
¿mi «|pi, ípumoi¿/m t~piu 
p.oVimi 2 cam mlepcla rn 
huenlcan €gn, callupc 

I pibuvrmduam ? 

#. ^ Mi uichan gen on clga^ 
tpupobimi lacjimkipobi- 
mi m¿¿ duammo.Ya 

chi cay ta mi pu-voVm 

¡. _ mi rucahiche cay cu¿/n- !>> ob ími . cap 

2 % ~Vey eg-n y ayu huí b 1 mi 

el uc ¿TclviTbA tni c am w i 4- 5 cal mcyeaueil w 
Jías honrada a Jtis &ac/res — * í': , 

Vi, : !|¡? 
^M t G. Í 

o abuelos^ a /os Sneer dote Sj 
a lets juJricJsiS; y a los Cura _ 
CaSj, oéed&ciefie/o lo cj ft man- 
dare en cofas buenas í 

3s. % JT/rs los injuriado rhpnla- 
ÍLta± a eirá, a i as pueffr 
ias man as en ellos ? 

3- ^ Idas, ■ To corrt do a fas- padres - 
eynj^us necesidades y fr'aéa <.<- 

cJ ÜS 

4 ^ J±as. hecho e/carnio deles po^ 

¿res ? 
£■ ^ Has en fen a do lei doctrines 
Chr/flic/ncLy ¿uenas caí tam- 
bres en fus ¿/júsj/fermiliajs 
o hecho oue vcryctn aLapren. 
derlet'. * 

\ J-lcrs hecho queje confie/Ten 
rada año ? 

7 f J£ojl reprehendido ycafhjcu 
(la~f/,s 6y'as f/uandojonmo.- (o- \*L Zé*fl!&SÍ!MJ?¿&^^ 
1ms-t-jl has (jifsi.iktt la ch Jus 

VtfifíH ? 

o hrchflclüle, TnaldittcnfSlü 
a ^ftt$ hijos a art of gas ? Teffas 
fnáliftriñTtrt litrn fida fjt fft- 

J* a con I __ __ ___~. ~ 

« Ttvts prniJtyria/ y ciado a tu 
Itiuptt* y h/jos It JiMe han 
ftifttirfí-fyf ? -_j 1 1^ Lugm c h dxLma^ rgu I ¿/ J 

rhi»t)i hit, aftw/ll ch ebimi; 
c5m_, e/<amcabubiiichi pi- 


binmi .In ei cki c h c. chüg*- 1- <|. Tiaflbiiw^/ylhiQ^la P^triaehii 

I I L I { I L_/ I V-/ W'l I I I '-••■• .i.mn urn ■iii»ii»ii n 

cji i.ey hi u pu i mi alh u eye?L 
— hueJifiL^ta mi pi qtj f>/y m i m& 
« ( ¡ 


I», l V ■ 
Í 1fi ': 1.4 

itl 

i' .'Mi 


!H im?3<J:¡ 

I 

I • < 6. 
u ac/dnpuim\, uhuycainta 

ma duanr, mi .~\<\cuh\rrmo } 
mi cagfen man mo canal 
1) aJbu pobi mine h u en c a bo_ 
bimij im lac¿/mlabi¿¿m 
cam yu che .7 

¿¿ jpLiimi^ al d¿/pu hup ui- 
mi cam;Vey mvlay c//na 
cutan pob.ui.mi.? 

6 -^ Mi la cLihill e u n mo/?/ u n 
cacnebnm cam ..? chem J 

_ cay Ha r // m n Q"¿1 1 j-^rp»g pi j 

iim ? 
^ f. /vdecbebimi cay heV eche. 

— - po bimi cam 7 ChunJ-e mau_ 

Vfirm >a mi //dechebiel ha 
-^ mi i cay n eye che b i el cay? 

£• \ iayabuyveydn fca m 

— 4 dee] chiche? Cam y ¿/che 
pi bu i mi ? 

Mi lagm eheabi//m^ cum. i tóMi 

^ >%!KWJ!I/i^AKM«? JK2«»JÉ«»/lffl^5ülir 


-cache abi¿/m earn lyuqu- enmo llelbimi p¿/h.i1birrm 

vow» ^fl m'gy>rln t ayv/y qi n ñ gA» 

chn dom o m Had c¿/lcaa bi - 

_& my pafail birm ram ? CSi fca ..mi 11 a d c¿¿ u a m "^^T p u 
huimi^allWluimi.Lladcw 

___ ^_ ul aitm hu eltL a pe apellad- 

ci/lcaupuimi 2 
41 -^ > Ta rm dgurKLQ cam Va mi 

.~ve metano yegm elche bi mi 

!%• %. Cui-ari iieuluchiclie^ harm 
maiuVcanma abi//m la 

ñi lairve chemejucpu elu- 

. timapobi mx f ml m a pnbimi 

'. cam "veidhumam. cam 1 

i3. m _Ald¿ cuñubal geluchicbe 

en o n fa ni y a e \jyu ren- 
-y ebi wiryfym n 1 kl b 1 mi /¿\ 
1 ¡ , it ■ • kf lMZM* 
^«IB*»^ í<*XV m hi Ifl hft/tftrv*.? 

'4- <f H u era ha mi glam mo^ ca. 
che h ti eril c alea p.o.bi mi, cKu- 

— q^ig^gojde-y-aLige^la 
calágéj coillaju rage, mif- 

— fa me ejml ni ira m i piWmi? U 

> ^•1 
^aeur/rdú„ Aa^et ¿r.faa dÁ 

ZFTas f¿ 

J-Tas Jé'hfcAada t&alrticmties 
233M¿i£ÉEZ 
j 1 has prfundú p/e fujay^ia eA 
l — _^__ &art*/YrÁrfndáór-Aj*A/y> r^rÁ 

áue üMos Je £t£tá¿!/*f/?cAd£y 

7fs a ¿Ma ,, . 
ML ^ //¿tí* ...ffi.mtalo a é¿uido.„dzs..' ^z^f^^^jifJ^^^s^^M^xímjíXSí, 
nowsws alpu vas ydalñfpfáGjft etlgA 44L- 
aSTe o e>t?el2i± 
'faftfá /nrnwio.J* fia d upado . e/fo áW/ñ 

ffienuféácLl 5. \ ~Jfas-le.de/Yeaalp.la inaevNre^ 

¿/P? ftefj/firiñ/ "ó er o freí l . 

q (^ días dado ée/edl^ós, a yemas 
p-araítiúJiara a/p'U na ¡oer- J-ó- É| lías dado éeJedi^íJS a et7p;u- 

-J2a ¿nagej-.preh ae/eu^ a ewer- 

Teadala. oara e/a e mal paral ¿<fí ' es ni trg ef) Jfas fas ft ei el o 
j3l££UttJ2fÁedi^c y a hee/iüte~~ a/Ygti n da n o pata, niúu e±L> 
-Apu eff-olw'a ne/tg-ro d tHúl mmipmmmmmm^mmifm / 7 mA 
IN' I' i i I'M í 

W V 

! i 1 

1 y- 


zímt&jiü 
r^SKsmrn ^ w L 
¡s [% 3 //• <| Has ¿rfrtnf-fídD a a7guno de 
tia7aára arfe vera 1 . _____!. 
./?• \ £üanc/ó..effat alguno efifomo, 

fa aue <mt/er¿u mas arefToi 
*Afa-crfn/o.fii¡isfr-éflb1t \ 
f3% Mas aexae/o defararrtra/áui 

fura auej°¿i7ffjft, M Jn ? 
/r«y Tfas áfcÁo aue aim. pefon. 

SEXTO SWNMMIENTO. 

i% gepon geimí Ühsixú¿ mau. 
yeimi ha mi gpoñ gey¿m? 
. Chuchi cuyem 1 Chucui til 
pahl-u? Qujnecf c¡i\ey f-a 
fin Mucamo, y^plemo cam? 5 ¿K1HKSIZZ 
WMM mM*¿*4^ cam «„»- 

2.^¡ "Y// pudomo egü mev^ta- 
j__ g-elu^ m £V¿/ hagve n ol team 

huenlcapuüm? .Chuei/.í- 
L- mi ha .mevwía ¿el u cki 

domo egul Chuc^irmrn 

i-ú.j --cay -m-eyUtg-e n oí u egut 

3.^ íehuenhinobulucliii/lclia 

. huetihupobimi cam -fe 1- 
4-, « [Nehueneadomo bimi hue, 

hlcayam? * 

p£ ü iJatupobinri camv^ ha 
elueaymi ha mipibi^tm 
D-ffuvalfiimi t*am ?1>|uiéu 
mAen-^ffcRt domóme 
mi cam ¿ a cjueche ? 
.ú.:^;Lac¿fcul.doniübimivey-' 
, €¿u ha mi htterilcayát 
7- ^j Ta mi' moñm.ahiteg'elucíii 

' ^. .. .. -- *— _ *»* /8. mmmmammmmmmmmmmmmm*mmHmm 
"¡,: ■ ¿ » i' 1 ff! 

; 

1 i, 

f 
iic i.' ^ 1 1 

í 1 í , 


,' , .'' 


a _vrff^«3 
*^5»-" 
I \ l I J 

5 


mas I* 1 Bs >* -* * *.- pit 10 % 
^ •• *■ -!• « •■ «* - domo egti Huenlca. 

mi ? Ta mi chem cam 

vejrchi do mol , *. . 
Epulamuenmo cam i 
nucjue huen. cotti «¿u, 

cam mi uichari fa ñitnon. 

makuegluchidomo mo 

.HueWlc&jruimi.íM'i ui - 
ch an ñi c h em. cam Iv^t 
ckidcona,. _ .. 

BapHzagrenolu chidomo 
. m o h u c r i 1 c a p u i mi ? ^ 
Mi cafar apon ay-¿m ula, 
chu n te n.jna uyeyxnifa tni 
¿poiryebiel t-a mijpiciian! 
re \f e ¡ eguJimení kaeui 
mi 

//• ^ Cafara no bul mi ul a y gey. 

^ m fa hu eril c^ti tajii i 
- mi y ü ne ni i cafa raya? 


l u í iih'i K'rü i iH i , ^r**A&^!J%£«^^ Qjwxhuk ¡HTSCIZXi .:. j l' mini mu « ii uj^w Mi M iiiiiiwiiMiirtWWM^ - 7^<| Til ti (\gu biffli c r m rl <imo ca.j 

farAYAxni l-aim pi bi ¿/ in 1, 

L-_ " y-eyj 11 r a p i h mi c ,n m 7 Ti11fl ¿¿ % _Aiiu¿l-capobinn cam jj^mo'? 

^Tmtegzbi .milMa -\oulbi 

„e iig^lu c ki dg" u ni i a h uJ /¿, <g nVLin u ygl.e fiamq, earn earn ^ 
£ii:a^m:yjaa ir? 3iil ¡ ckLxi .meia.heri am o hueril- 

capuimi ? _ - j 

U£ « ^itinircainlanue^cnm 

ctiernqxiepu-la mi ami- 
'M ^g en p u d o m o ?"Vfy hR 
m i n i e n o b i ¿ 1 n q 1 1 i n tu - 

nnhitUitn^ -to i ¿A b U J2 f I bu. 

JI13X' 

llcbilmebi mi ca m c ale u >■ duen fa chenr ruine ¿ 
/ 9 
Hi?' M ¡ji'/ii 

'¡liilsii '.¡iif 
W^WfMT^K 
í '' 
T 

'l 

lit s 


is ;i< 

»' \ 

if / 7 /*• / &L !/• f • a e n € u p u d o tn o Fa in i p in ... 
mo em 2 

^j govdf ff f.ch.1 dg¿¿|xipra_^ 

bin mi cam ? Prampo buf_ 
tiai cajr. re la mi ala belcal 
¿'/am? 

^ ~Va mj'ectn gojdecjue bu n v pi, 

pLca p o b u i m i c oyl 1 a n m o mi 

— liutiii"ulcauam ...?.. 

D Tí uercjueey in u ca m y//>hr 
dg u n maen bjc b i do in o 
j2Í£¿ tn u ? Dgu n m a pjibi mi 
cam rvdmo Irtierilcauy- 
e i ¿u ? !Nu in do m o 1 cum 

inania gel u TVey-r.li i h ue- 

iihu. c a at u i c h. a n gel u ?. 
cam ge n ol u I Vkyx h i 
<Q u i d u x\7\u ma n pa n e u p u i mi ? 
Ca in rt m a id ¿£u p ui I mi ha 
mi anca gcidejreeki .?... 
Jí uy¿ po bimi cam y /7c he J 1 T¿^i^2^y//^««K2í; 4HUMWITO khrskb 22. «¡ Huequemo hehuamo cam"? 

daucillo mo hue rilcaptnmi?. 
^ Tilas mugeres fe han de hazer 

e(ras preguuras acomodadas a 
la s perfcna s^y no fe h a de p re- 
g untar délo dicho, mas cleta 

que probaolemenk fe enhe de 

que aura hecho el que fe conn- 

effa- 

SEXTO M4JWJMLEW TO- 

i & Jffitts \./7 n? 'ancséfi cío l <pt/e ifrfffo 

fas man e&éas //enes ?J9er>c/(L 
fjet?es 7a mawffáau? Ss rajk- 
dec~ a 7a7f?r¿z7l 

%- % Has Yfwt.cfo ea&fiftveon ¿>ff A e/s 
/fruyeres Jb.7/ eras a fa/aaas\ 
\¿<a4i/ás Vez.es con.cac/g ca~ 

L_ Ja a a- ? 2" <p¿/a??/as cen/hltera? 

3^ 2rL as perca e/o e¿>?? a/punaa/on- x ÍL f//¿Ls L %0. 
it* i, m 

!! Ifc- 
UfSS» 


ií ' 4- • * Has forcaa/o a ¡gun a mii£~er1 
ó- « fias ta pefead/e/o rortpa/a- 

u/'rrs ¿/ dad/a as a e/He tieaüt? 

fías vfnrdo ete te/refa per- 
y¿) 77 a/ t?a ra per fu ad/r/aJ ? 
6 ti Jfa$em¿orracA¿t-</o a/g-i/nc^ 

iHUg-er par asperear c¿?ne//a? 
J- «_ lías fen/c/o ctit&tá. ron er/eu- 

77 a f>ar'/f77fa é)e fay$ 'ocre. 

¿Paren fofeo tenías ron ,//<x ? 
#• ti Jfcts /jeecac/a eon des ¿rertTia- 

Oías ? ¿7 rov TTiae^re y 6// a, 

o ecu ¿ticuna p/rrienfa de 

rú fn Üg-ff ? 2"úae &rrre77trf- 

ce> tent eu ¿ays. fiJ 77i(to~er ? 
0- *; -tías perca do con f?7 i¿ ¡^-eh /n- 
fjr/e/.r 

/o « <iAfííes e/t eafar/mjii* fanfs 

i&dbfn. eff- uctrffe safe, mu- 
Per l 

//• f CovJeJiaPte antes r/+ cafar. 


\ l ^:.i&^W/F^l¡ZS^MJti&J&S3'¿ tf¥S!F2 dito r— -H ^fe""/ a é>J¥-rtfjrtt eft jprrrrtdfi \L c- 7 d7 rJlJjl237!^ '^M^í^.iTíéjf^fo^aJ f^.fli?: yr/jf>4?/7 t!7 

ñfrña ¿?//*/rc f/yfrts rf*>ffaáfi\ 

? 
za^J?¿2Jjx^t?aiiúL, ^JUnjQ-Jas. ifffffCfj rilo fñeiirís 

kfjírnff~f7/f^ n é*/*¿fc> /y ff />] ry? 


P/f/f enr/oJe Je e/ttJ& algo £Í2£JL¿ ?f. 
11 
'I M It! -I ■ m r- 
JLMJ 
' J^m 'P ■ a 

~y--jLejiJu^ 
éí/lúsl^dÚ c5 
fir ft do <*Mi #3^jnfiu^tfemtJ - fM rr/g/sn /yp/^Tf alA I 

SÉPTIMO MANT^MTENTO. 
* ^ ^hu^inpinmi' cnmlXhem I 

5 «J "Xgk&a tno gflit chi dgu_¿ 


UWiVKC? JtX>&j£.hZ&i MflKlWIWMYIfJ ,4 S % k 7 1 t ■*«*• • .. 4m> ** ■ -w - •'* » " uibi 


auiüiim 

^ Cadieñi fe cam 1 ha mi cfiu- 
q ii i el el u hi pot j mi cafn 
.¿'.ente? 

5 • i • - i 

^ .Ml bebi^m ch<?m quepu 
cache f~a iii nam el el chi 
d¿u^ niellebichi^pibuimi? 
Yu che chuqui clobimicam? 
"Vei fa m chuquin «Ican- 
hipobimi veimbla chichero 
j cu heimiL? 

^j Mi tyu m In n m o, gi 11a ca- 
quen meu cay pill el che 

bimicam chett. quepu J 
Atíeliih i mi cnm milla biU 
a re il, lien tauar.cu, cull i 
gtllechi. ha mi ptnm^m. 
C ! ul 1 i n magci m i c a m 2 
Clhunten.?jVIivui .rm£a 
dam 2 

C¿/d a u ca el oehett ir. i icu- £? 
ii 
i &29IM2Ü1I ] 

111 

" : 


'¡|¡ #'<■ 5 

5 


> i*)) •/ em o cam, rní l^volcioeteu 

cai cuThbirm L_ * 
j^L %- Cjoem ruwe hatni ..culluiye.- 
abueVpepi culhbi^m . 
cuilibimi EiuHilabinti cm 
fca rrn eluhua buel, cache 
m tf g«y¿/m.Ni enmapiry 
mi- Chun hen c^m^ve^TYhe- 
ichi enema eluhuabubirw? 
lo. % ~Y#ehe fea ñi chucjuig-eel 

chi dgu ^"iliacabuy-mui? 
C^uimpobuyTm cam ñ\ m 
L. chucjiurigemrey-? c!hu qui*, 
geiu m¿cum canipibuy 
mi du am ? .. Í__Ü| 

SÉPTIMO MdmMMIEATTO. 

era ? henes cosfum bre de hurtar. 
% ^ ~Ffcrs hurtada rtlgo df/ci yplefitu 
ü alpu?) cv fofa fh p^rc/c/cul t «*. . r ,<■* ir .j- 4u>" «» n * '■ ) «n »^„ << w i . ».< -. ■■» . »»•»- ■» -« 'tr-m- *yf m • *•»• »•«- •-: ■«•••• fraavs 


d- € J£as éueJf-o aTiu dueño lo que £, 6 r i 
hurta íte ? 

q Jías h all/7 do algún cLCofhs. 
perdida y ^¿/e dada te con 

£¡]¿ul » 

\Jias ayu dada a orro a hurí 

far?, a encubierte r '.el JundSl 
_ que fi/fo? que fe dieron par 

ello? 
^Jdas \ engañado a oh* o yendt- 

¿hc/ü # comprando en a/gu- 

fia pnrfe? 
q Jlas preftado dinero o afra 

cüfit' a logro ? y fias re^eéL 
- da el tal logró} que tantas 

ffi^es lo has ufado ?y y tan* 

~ft Y ft r han dada? 
% Jdas pagado los jornales a 

fas yae^traéajan ¿& T%cafa 

G chacra^ * 
% Jbe¿es rtl&ana- co/h~ ?-/ty¿t/efi mmmm 
\f-\t > i MZSJMSZ 


r 'V' 

i: í í 

5 

3T ¿7¿/¿ fan tu ha ? 2~frhieñ do 
™n jue, has pag-ado^ü reftí- 
tu y do lo que denueító n9 has 
querido ? 

to- ^ Jífcrs rom prado dt ' ¿> fro foque, 
fc/éfas v frutas fofo echtt a ut 
era hurta do ? 

OCTAVO MA]>OMMIENT0 
y « Cüillanmo adelcheprnimi? 
-Dnlloprai mi ? Che chi^oilkn 
dgu?Inet dalloprageyl 
CÍumhem cay hi ni c¿/u- 
ftcagen^achi, coillanrno? 
3. ^ JVVhanhuyaupuimi cam 
y// che fca ni huerilcan? 

" ftT/) ha mhi-V al n o fl chi d¿H 

auimvalnobulu chiche 

n^hamhubivm? » 

3- <| JVil coilmiimoy¿/checam 

Cif/uncaé'euYci? Cam qui_ 
ciu c¿/uncaupuimi~v#ichi ií— » *• *- m nJJWMBWS 
isrcaimraraxs 4. 1 6. 4 /• 1 fa mi coiilriiimo ?. 
Tedguquevoe geirm,H le- 
ve h e h u irm ? Ve i ñ 3 bl a v- 
cian puche /¿deti polugtt_ 
cayñeyeupolugn ? 
jA^li e ffbtnob i mi c a m yyche, ^ ^ mi cochinhupobi//m 1 

C//.uTi^elu."Vcichi: che^chu- 
q u i p oí u pta go i ci e ¿e 1 u 
Cmi ¿|urmnoy//rn/.pibinmi 
fe ta mi d u a ir) m eu 2 Cam 

reijoidegelu myelin pi~ 

b Li i m i ge n oy u m A g u . 

I- a mi xnu-c u a b if wfe<?. 
Xhei chiche cam cale uge. 
1u auim1abimil~Yr)€y 

ha coillagelu I) tos fii dg'tt- 

cjuim el cheque! ¿Í? Xneyxay 

ta alcU¿ huerilcan, J-a ñi 
ye h it e ti c n m e uve J ~Vi 1 1 
." M ;i 
y u '■ 


IÜ «1 


MPI 
■H j 


- ■ 
1 

■ifc'í 


sí 
í¿? 


*^*SEi -vachr hueracjuechc bS c¿¿un- 
g"elu ru/mulhulabirm earn 
- I£adre mo^Vt fijador mo - 
ca)^co f?/] ca m a pucjuelul 
Va ñ/ymulbig^e-hieimu 
;• luías; ltpfei^Apuam^ñ¿m- 

.ulmanolrrn.alhue ñi nica 
- mo .pheg-€av.mi • i 

OCT^irojíC4J¥2MMTEArTa . . .- . . . \ M/rs /exa/f'éru/o rr7g*¿/nfi7so 

7e. vtfto .¿f f/?aj?erfcr>a \ 

^ ■frt7Sas,,/7tcea¿/ój&crefw¿ de 

'--4 AÍr.Qs.. r r/. yu/en,,fto .c/eu/'ífs 

- df^tr7aS . . . 
^ y Jtlas dicho, trien 7t ras en 

a a no f?úñftíf <?/e ¿Tros o 

el* 7T~n7/fl??0 ? 2jff?fSA>*.r J* 


wiL^MmiMmcam ~. } 
. ^777 7/7 y ¿7 <? 
Ave«S''K2^'*sM!?n^-** , "'^p*' , *«*^^^ : . " . ■■""" ¿L^^^^^^^iZ^ # e/f j&lLi •Ws T" » OUM > ^ ^ * y — 


Jj¿^j£jneiLÉO~jA„.a/l?a£^^^^ 
\!iz^J^^JjzJ2£JL fí'js a/G'tJftQ Jfi/r he cat A 
J2?L/k¿/¿# dúloJte/j afe-radad* 

JlUx '; ú .,¿}Jl£L Jl ,C ■*•-•-■ — ■■ ^ .C^/-/vVt ■-. -V-./. .A-, , /.,-?£.,■ f i </f é/f,H > ^/a a/s/j yaue <•/? Ah^j^Jh^f^.J^M^ ,s fl/Jñ-Á 
Ú, 

^ I " I 111, n II M I> :; 
OM^« rf ««»««rfJ^l»C.J -« H¡fW , ', »^ i . * » «W W > CT k'W y. I "Leh cjuinhiclomo puimi^ 

\re^mo peububiKruchi pi- 
__^ bui mi duam^mi ampelpra- 

pübi^m ?lVrexuhag;ebulu 

— . Yfi i c h i d o m o^ ca m ¿e &&] 
— — bul u . Q u i ci u e i m i ha m i 
m oñ m a bu e bid ? JVf i huL 
-xkan Si mon mahtiecam. - -■ — 3 A % "M atu IruicKucjnobimi cam 

va la mi hutf-a clusnhxn 
cam/Tie pi Judia mi dtiam? 
pepi .hut riJca bull, hticru 
lei) a b urn v:e i c h i domo 

e gu,ra mi pi^ml ! 

I.-Aldxt mita ...a in pel prado, 
uno qué mi, vill cam fa 

tt?i pequeel, cam eitnrie 
# m el 7 cj tí i ñ * tt m el 2 

%- ^ey cam ta rni ay^ 
prnel chidomü, Yey egu < t*J3 arorsxsf ~ i ml gy ha mi duam^ ¿ry¿¿ 
_a Dii£neLL_ cay: ha {umi ^ 

ami ay blc\ b u e text . Cli u * 
hen mauyeinn va ha irn 

..ay// ..prabiel.mo, j 
VfS / V ftrtta/a c/tff¿0 de perca r 


> f^aJ Wr/Teg ftftf frr/fie jx/^r/af/elc ¿/e h luego & f/W\- 
- 1 /77^ £¿2¿z ^/ fZ/Yfettr/o cfftimi 
d* M , nfit.fifreif'tir^ son ayatl- 

r /r //do mu 7/ í?rr//f7írt"t& ?/ * deffear mu&erts c/e s/J/r ma- 
He ma* ? J. £j°fb es ¿0n a a a nfa$¡ 
ceuLJf^ej '--' s* 

l mmm B 'iji' 


4 í 
n da 5 -crJt.ciúf7crc/o ¿r cJcrufh ?ñü&*éf ¿as 
w jrfi7'y ¿Pel- 
__ ÍL r /ñ á/^jp/vr/y^gtí^y\> ¿2j£cL 

OM ¿/as Pen ffflft* tffésjían ? 

DECI5Í0 MAMMNILESTTO. 

/ -^ Y¿/clie m \t mi ptbí¿Tm^cliu- 

. quibubiliclvi, pibuinn cam, 
- tiieabun y^che m hev^i ha 

nina vtieltL ta mi duammo 

pib.ui.mt>., 

^«S -Mi pfh-i/zm y-/sr\\e fl] d/^rt<4 

g¿]u cu fa in b u i n 1 1 . d u a in j 

"Yei ha n i a I d ¿2 p € n g ty~um 

tii &aiu iiino ? ¡ 

2>^l\r/cYrs^be. geJimi no raqui- 
biim lien cdemruine huelu 
X>ios m dgiL, mi p]]¿í¿g[l 

c a mi D a nib i m L, aae n te m eáJ 
quicjfuelabinn, 

4 • ^ Eluen fa Dios m'bla, ha hhsksi trii M iaa eterL x u xdL bsl^e] ti] 

__sil.utai]n ..cam.2_tiity // m 
n /< 4[ 21£~¿ 


p i Ju/fi.nias 2¿ was //y pl m ta~~!J 
mas (Jue. a JU£¿is ya /u 

ZLyS^j^//r*. ¿!¿2¿2 U£X, 

__ xüj^^^^ le pue-cUs y/ar ? c^ fwá$ 
r Ja las. manda nuen^ L uRS^j 
^.■i "Jill '■ fe 

■ 'I 


■ tip 

I'! 

.<*** *# m&*manf **c**nM ■■ T yn údtP *y g*tfff¿i¿ y '/oí i.J7f££.a.da£ '..josuxl 

m Cenu ¿Lai c am ha mi Jin^rilc a n 
\xm c oft fell ay am lAllc ¿en. iivotiji 
udañ huerilcatimer, mwuiruia 
; h u e r\ leap yyrni ram i ucy nu • 
;Ky 11 i i m a v cjin n e m i 1- atpu n. ri- 
ba pi bu en .. Alcl¿/ mi ira h ueruca- 
I p u i j n i c a in ^ry eh u e cj u i eli Hep q uL 
eli'.Iivehe ¿llculayran alclztbuk 
remeta mi huenlcan. Coillalmi 
may r a cj.ui g*e m o a? i i ta m i co n - 

Pcfsion, cjtnñe liuerilean cuieb¿ 

e n t u 1 1 n i al ay aeymu Dt os . 
4j_AlWen ado Cptm e m %) dhrif- 
¡Hano gerrmo eymi, clin f haw 
Ldue ni mlvialoueel -cki elgu rn]- p ' lr y m "* ^ ^ ° m fl m pevfn J cam? 
jOhumel ? Chtimia ? £u5¿Wpu- 

eJie cam limofna duqu.ebimi 
$>io$ niv-ja^coh^l capo birm cam 


>*■>-* 
3HwrüVJvrjW¿*r i wrjnts rnmvasan anche. DI OS hibla ?-Ayu.na.queyJ 
mi udañ a n V// .? 3>i os du am huqw- 
Ja .bien i cam udnnmo? cam Xef u 
Chrifho ñi l.an quidu mi hueríL 
can ñiVlay^Lnvan. inche.Raro- 
j-iihLi erilcaaeneu Di os. Cotu m#l 
p u g^y c°h che la ñi al aba m, hu- 
era m a p u c ay c ¿/ rm pu che ñi 

phegea m . IVey d u am tu Lay mi 
nam htielihuen, purimQ.cay- 
Ado cuXu, (Srorrn) cudud ua míl- 
'Jniyune rezayaymi Va Sancta 

Crux rri ¿kc.Inchin inchao^&c. 
Vfchey-miJvlari^^cJVrupilhu- 

bu^c Yfchiaeymí rey na Ac 

jVey yn o r[uid u l rarnHiuaymi gW- 
chemayia ñi huerilcauvachi 
a n r fr , y <y m o/ yey pi ay m i (2?ios- 
ema entue La ñi huer.il ca w, guÍ 
ta_m iu du am^ hue rile ahu clav- 
an , con re f fayabi n cay ñi huela]- 
,"■'*<' h \m. m 
¡IV 

! I :i ' y 


?> :>>Y/¡ 
" '',1 


MÍ ,N I up I ■ . 

fea el re m oj) ü u d i h u en c ay vey 
pi ay mi (Dios em a marlgumey- 
■mv, ra ñi coh¿/lcavnon.-Ma inche. 
Vfchi clu am poey mi. £lue, mi gra- 
cia, ni huenleahuenoam ._ 

^[ e^écuerdafhe r/e a7^an a-cofa c/e mns 
tit 7 as a/ chas ? Offer; -es qae r7ec7ctrar 
fnas dt7ú yue has Cóvf-s/Yrrs/ci I <3 ñ/in 
y/^0 Mas Ve^es /as <jt/< has Jttesxjidm 
de /as aue dtjr/ff-e ?J\T/rrL///jt> r/ueJ 
\/y va^7aya7aaaeon, ea dearie f-crlcj 
y yac yo no me he c/e enojar m ha>et. 
ff /nal /icryhitesr cyt/é han //do /nas 

Y f ' \ fS } ° ™ns perradas c/e7os <7¿/e ñas 
ci/c/10 ■ 

^ gue. ¿// r #s ha ¡es a/e C/nfl/'ano 
f>arajalxa!r/e-? fa* recosí Xauan^ 
do l T a fue B?t ? J)as a7g-t{nc¿7/njú, 
f/?cx l O 7/u\es a/g-u/i éien ■ T/etyes 
a/gana- dei¿cc/on cíe aya /ja/* c 7/a- 
^er ?/ra-/jen/f?lie/'tiJ?T/et7fas a/p-un a* YXA*rwr9wrmr? %T*ZMMSm düL pa/s/utj, a etilr/s rafas a/ el a #fF¿i 
&/d^? CtfTwo /bft 7as farm ffi'fos c/elos 
malos . v 7a^ ¿rJMJ^jz^ 
<pue~ ^/jfas c<?/as faa^en ~/¿>s 6¿r^f?¿is 
Cnl*ifi-/aiioS, y ^J/je¿/a7 //re/?/* ~a /cl. 
^^^^/^^^^^^^^^ /fu a ft 7a 71 //a* 
man aXttGSjfc.ófééyteMr n~ f?&y f//rfti 
aole^ flytt dfu-jeara^ f?¿? /oeccar rniüel 
c/yn-, y a 7¿l~ nacTj^ a 77 fes cTe dártnir 
M/rati^/} ' áan 7rr7a a/¿ 
srfá^ ere y y ii/rfeMr ¿terafa tt- (7 j£fa?9j jhtú- 
yt7üñiffí4& df ¿ó*ift/j(br7t a7 J^adro, 
Jh t... .¿ni nene/ a ríe- a7e~ay ¿ydrfaftfe^ 

KXIQEIACIOK MRA DBSPVES 

de oydc) \rcc\& la confefsíon, 
Votm ema^ cieu allc¿7n ±a ti n h oeL >] rucan 
u. he pej a m c luán 1 cr u t ge baal u-, m o 1 1 hL yn i la úa i 
tngen cjue phegeabu ti rrieiL, aihue 
hi .ruca mo . Y T oHn cjumiaymi^hu- 
• Sf '''' 

€ ni can yucjuen mg , eln / g'i-^ : b1]^i|ue- 
~ÍU . ^ffiriM peubulmi aclcvha mi o- 

pul leu lili ueri! can mov¿/ retiy-e.ua- 
b u i mi i, "vei c u no reír a pll ¿Tei m ll, c u- 
i v/ ! p 1 1 u ey m a; c u y~\ ul p 1 1 u eym a 
un kueriícan. Veymo /7clebueymti 
Dios TVeyín vi a jpü a n m ajyabi mi ra 
mi pll¿ ald¿¿ ¿7deoig'e cay mi hue- 
ni canden retí ha mi c//un cauyerea, 
C¿uiñe )iuerilcaninod(|uc phegeakuy- 
tm mg'efihipanhu-. a1dttg"ey¿mmay. 

chunf~enabui ha mi pf-egfeakun.Co- 
vi £ m g*eb ul ni i vu c a q ral m o, vtqixi ne 
anl-¿¿ pepi mlclaaDuimi vey mtu. . i 
Clium gecniff»¿w pepi mUabuymi 
Infierno rno^ cjuine Hpan hu no, .m a ti 
Hpanru no^ pahaca hpanluno^ing-en- 
que mgencjue.~Vey may ha l)ios ñi 
piel -Vey cu cmingeliu huerilcan^ 
vanhem ph7chequelu .Veyxify pudie- 
ra dü _\n h.eru o m o/vara mi h.u£.tíL«. ^T*Mí«^9y>^£<KXK^jrvi«*u«^ir/k»i^*iiu' nF? -■ 


wXHPZPnz 


jcamffelu/v r amg , ebuy-fa hi Wne-j 
nica 11 egr\ ."Yclañ cay van Ven hu_ 
e n I c a uve n ol ll, p ttgey-g n pfeggayj 
tei mai mg-encjue ñi .hu.e.cika.hrnQ 
Kymi fpeñi)-y^ iil a 1 abulm vcW 
mlea buy ta mi pll^lHuerilca- 

huecjuiimi .6ro.bm em a) u geluye, 
ejrn uJ)ios veyc¿ h pakht .Aid* 
aj¿bij£,Yey-c¿ co^Velu-Dios. 

pyc ri r co (-¿¿I cauyeym u .Vohmy- 
eey m u, ad o m h/ynjyal eymu--, cjna 
f a 7 pemhenc i a vemge, el u aei mi : 
ha mi duamyeeTpibaleimuurVaclii 
Dios ha mi monHilabueku^mi hue r 
r vie an mo che gel c a u uy ey c uFa n. 
halgeuyey tpiigei^^yéhuel^ 
uyey c r u 2, m a c I a vo >eul geixy ey, 
a bul m a u y ey , cj u i d u_ ñ i m oil v/Tn 

6^eyc^ rac]ui~mlu)re ha mi hu- 
erifcan m vl ayvLeli cju in hi hi J 
ge fenor lefu Cim fro, rnielu cruz. 
.. j.-.' : , m, |'V 


III Mr ; , *-— - — — -' - WLAZ&J^ 
W ■ •II» 

'■'• 

i i'vi - %• .i 
m eu. . "Vey tnom^m e\rm LL^~\ra p-L 
.eymuL.Ybhn ema ald¿¿ huerilcayan 
pilmi: mche mohula.eymi.TavdJ ' 
g ul b i g-e c ay-."Vey- »n ¿Td n a mm o pi 1 
bige.Al)ios ema^iní¿pin ald¿¿V 
|la ñi huenlcan, c¡na huerilcav-pem. 
cheAclo nia^reyrrrirno c^parun, 
-vey cu cuT-ani m duam ¿i Imeril- 
c a n m <v al d ¿¿ ral ¿¿ ckevo e «ym ¿ 
a!d¿¿ Aweirvre che quebró e eyrm z7IL 
cuquilmi .inchemq, enru ¿flcuuge. 

BE cruz ni vi a, mí molWn ñivla 
^ e X c ^ ra /] L,lY %)lep¿nrnacn 
La tn pU¿ Crufgehip€ ha ni hue. 

rilcan,duavnhihuenmac|ueli, 
Elueh mi gracia ñi huerilcahu 
noamrVachi gracia egu ca^etu- 
ívy- m cluam-Pemrencia ra ñi pú 
aeleuPahru.vcman.Yill rva pilajr 
cam fa imduam? quaraquidua- 
'mlaymi cam mi huerikan 
mo? Huenlcal? ila ayan pi lay mi 
cam? vemgeca mi piabinchi pe- 
rn hen ci a ,~Ve ml ayay mi ca . ? Ch urn. 
gecm^le píenla eymi > vemg'echi 
cayra ¿7le pieymuJDios^ chao ge. 
yu m . Va cm. p e m he n c i a ye mg-e 

.miguen] .can mo (.ajuile. de JmaL 
miMn ¿-¿¿il)!) eu m ay a b i m i c a n fWj 

punida e/VudfO a//*f*JX) j q 5 m ay_J 

elueneu- cjuidu- ham cigurafn 
pepi enhihuerilcavam, p;e#n ra- 
mi .raqui duam. C¿/la niiha rpu 
Oige mi r¿¿cu (. rale ¿/en I)ios)pi¿e. 

Jf Q^VLiJle^fo/'ur tut ornn.ipotfnsJJe- 

&s ' cy c//rnifsis o tomé us P fcerffts tars 

perc/a cat / Ma¿/ V/tam ¿e./erti a m Jti^ 

¿/¿//pre n fram^ aéfo1uti¿n tm Zletotfyl 

üJ? £L am?? ( U7TL pfecafo ra m íumu m 


> i k % 

If 
III j mm~m .vAwtw.^}/! ■^^JFbí: 


HSPW^Kl -j**¿ZL m -*5r 
m Ü f ' f f 2) ¿minus n offer Jefas Chr/ffas ir 
áéfoJi/¿rJ-<fr ego a u fh o ri fa Ñ~i pfiu $ 
jTifhi 1iceh md tor ti o con cejYat flefolvp fr 

¿jb an 'turn ptff"^ & ¿ndtges ¿O rinde 
eadem auff?ortfafe. JE^o tF ¿i/éfájuo 

1 a/¿ ¿Jnn/éas ¿?fccahs h¿is r I/t fiottitl VA Tntn * ^r d? üydo-fdda M Ccnfe/sfon , 
Jrí¿/o f??oa ?77UC/?o #?c fie of^ado de^ 

aa¿--n?iL^aya£ 77?aft7feff-ddc r Todos 
fas ¿Deceases . J2)^/>viu 7??/? ft e rederas 
yOerdoftrtdo y fü ¿r/7fmou/st¿t~/h7ua, 

de¿?¿idrt~ ct 7as penas de7Zn firmo. . 
eyrítrcuh/Jú; e/ p recado, escomo víici- 

jOüncon^u a¿/e~ ^tff¿V^7 ed/mau y /¡i 
yi . e ff es ^ dnim^L* yt¿¿r7 efra^ con ef- 
fas breca des aae- has hecho fernias a 

5 ^^^539^ WtXAfKVM* YTSSFSm : 

ara n a ¿J a tL Joar aue^ ¿7 pecctfdo 7a 7t¿x. 
Wflrajfifa. unity. p*ew.ft- y may rea~~ 

iZ?/t?j y¿/e~7/r cát£u l?¿>r<?jY¿) 77or¿i.mu^ 
en o Tin ó who /o#r ftt a??/?w¿L^ it o¿ar~ 
r+ce- *>/7os tierrazo s y¿/e~ 7e ~ ftya/an Strtfts ft fe t?¿/7/e/7eft fff e/.J/íteya vft 

s/yól eftifare ? ¥ f/./e~fif>/¿fíen e/Ynr 
cfr¿7fef?o7o ¿7/^ e/zas yi/e-f/hfe'r/as? 
Jp¿/es rú/;?ü ^fttrrtrs rrt*c7/ejt¿/c en el 

.infierno un Q/itx f. T a/e^aÁos IXriA 

aftas f JT %ul attüs ert citer&o ya/m^L 

y h ara- <//* m^re/awásíw fin ? 
jEíh a//>e if/ ?neJfaiú272jji& a fij/eva- 
£¿ú~ e/tparnrr » ü oü*- ¿>¿>/¿7 fa/t /??ú7a 
£¿ ^7 jí? ¿> rr ¿7 ¿7a ciúe- 77er¿t~ ¿r7 /ftAtr/iú, 

J?rtfte7¿L-jfo¿7 ^¿2-/^^^^/^ ey^^/y^^-^ y 
Ü ¡it como effos Que. tu her S AeeÁo ?jPues ho 
jbeaues tncts hijo tnto y y éueluefe de CO- 
racon ct J2/os niLefhro Sen or oae he hcL 
¿dperado , y fe yu/erej/aluar, MiraJauam 
buen.2)/os es y como es fu. to etc/re-, que^ 
dm ¿Ifer ft/tL. henes . ¥ J&fustmJ tec msttL 

/daos Jos ¿nenes que ñeñes . X&or que fe~ 
ermet. corno a litio tia.yuli"¡do tus perca, 
dosj au i7pue- 7e has of ex di do m u ch o, -y ago roe h> 7/arhJr. y com ¿i da. a aue. 
hagas pen/fenrlcL y le^jbldas perdón. 
31 miímo Dtos fe ñor tuyo (paro-que. 
■ <jrue tu Je as Jai ¿¿o y perdonado) fe Ái>ú 
home te y nade a o grandes tra^aws, 
y al cetéo o or ti fue. a Tormentado y a- 
cotado y herido y afrentado^ y érela, 
fiado e-n una- Cru{. y en ellcc de rra . 
m oju far pre. precio fa~ por fus necea, 
das. cy¡'ttr¿Ls a Te fu Chr/ffo titfZedern. 
pfor enla. Cru^ aue- de/de- nffj de e/la 
llamando, y di $le?i do. din ó mió la i Jw 


■ 4íF'< 
'JffiffJfj&fKiJ 
/we. has ofendido mucho. Was butltiefc' 
a n?i j/o fe j&epc/onc/re- i pon Jtu cora con 
<??? mi^qucpor mi Jeras fatuoj, iík ' ar. 

t*pfe tifas y -fe enmiendas de fus 'pe cea. 
dos. Sfo d/^eyJefu C/)riffa>J?f]fr f¿¿. de 
foda /¿¿_ Cota con con mucho dolor . O 
Señor mío yJ>/os mío yo h ofendí 
y ht-f/dó grcfrLp.-eccndor, arúrcLttic 
bu&ltio cch y mepefa- macho cid malt 
cfu e. fit^ e/ • ÜTit~ er-es p/iada/o n o eftes 
enojado conmigo .mas perdón cernís 
culpas por fe pre r¿ *c '/ol . fanp^re j y 
¿dame- gradee p/rra. fue. etc. ayur 
adelante ?? o éüelacL. a peccar. Con 
ia ayuda. Señor fntoJefa Chrífto 
o m e- erttnetic/ar-e- y fiare- peni - 
IrñctaJjDor ¿ft t$ mcc cridas » v c¿/mal¿ 
tr/jui.xjpor mis-psccc/cfcs^ y c¿/mp. 
re. todo Ja aüJLZ el peí ¿/ re- %&£. m \an~ 
da re„ /?ct¿ej\ JSfo d/¡ es eft o afst etc 
Co rev con ? J?efafé~ much o etc. flüer 
ufe?? a/ da ct fu,J2/os IJinmetiaarh t : wmmmmmmmmmmm i r 

m -v.vr>? 

1 t. 

8 v. 


< 'Ve- 7a] y f-cil cofa-yV ?j?fr¿L;aac.7¿iLc//m- 7?dS ¿7c o y m ¿is ?-7-£¿rrsrj 7et£?e7iile~ticiti 
ouil- yo /<e_ a// ere j a a ra- arX>/us 770 e/i 
7e~ ¿no/'ac/o p^nTjp-o ?J2V¿/e//-ra Señor 
es &a c/re-ct a do/b y te per ¿7a n ¿t. por 

7a-/a n pr*-. y Cra> a/e-Zt/íi Chrtfto 
nuefrro 7tt ítem p far, y accep 7¿l éfróL 

tt.aect-peru'f-eticieuaue* hí 7e ¿freces. 
uIúL penirene/eu> &M£- berras /era 

' y -f-cil c0/cLy\ 
pías 7tíesro. JhLaras 7o a/si, e^grirA/ 
feree- 7?fy'o Qfue- ro fas p¿y7¿y6í"¿ys &&. 
yo ¿77rej por c7 po¿7er W¿¿e-Jt>t0$ me 
dtúj aue- ¿/¿iras perc/^nctú/o jy a¿- 
f¿/e7f~o ¿le- tu ¿/os fasyü¿ , cca¿7oB J Jli 
7/ enes / ye? /, ¿7¿y¿7ero ¿7o7or c7e77os .Tar 
efíe can prctn ¿7 olor. ¿7er7-e en e) r pecho 
c/r^tenc/o . Señor fn/0 Te/u. Chr/T/ry 
1e~h~ pttí7¿r¿7 c7e- / 7?]i Je ñor mió ^s 

Je fu chr/J'75's Ten p/ec7ae/ ^>r<ú 
c/e. m i. M l fe t e si tu fjJbc . &£ c i ^*¿ú 

3)o minus nofbep. &Cc ¡É¿s 5 ►»JJ>M»8ssKar» 
¿ák 

L 


ERRATAS DEL CONFESIOMÁ. 

RIO. 

» 

FOj \, pregunta pagma,2lir?€a, i^, 

^uarn^uimi)le^e du am hi pin mi, 

línea ¿tf, fagaraj leg-e agora, 
^ E¿A> ^ -» p a g^ í n e a > ' & ty e m °^ e ^ " 

chr) 1eg e ~y €m ollechi^ linea 2^-C^t 
mol Uge ciuenCj 

y£o\,j,t>ag.x -Tinta 3./^uinhuca- 

raciuiltt) lege quíhhu caracjuelu, 
Linea, 4>(ho^uelep lege foquilel. 
.fFol, alinea, iX (iuey^legey ney; 
linea l£, ClaUít-uileunmq) leg* Ju- 
ca full eun'mo. pagina 2.1mea^ 1* 
Aeridolu) lege herido la, 
mR>/Í pagVUi.nea ^(mcvul-genúlu; 
Ifgg mev¿hagenolti, linea 6, ne 
hei^legpe ne huenca. linea 11^ hu^ 
lege huenlcapuymr, linea i4- (men 
manueg'lu) leg'e moñ monrnahue. 
.gelu, línea 23^(cafaravayu)leg-e 
3 ^vr>*i«U : ^^ 2L#.¿ 
\ .< ,V\\ ysm k cafarayayu, 

^Tol, 1 \, li n ea, 23 . d on de di^e c ul]i_ 
g'ellechijl)!. mMzAAu culiigellechi. 
pa^u% 2,linea4, CM^cuirOlegé ma- 
cuñ, 

¡flEclio ujinea p, ü^/Tv^eniupotiroi 
cairf) falha ¿ia pahrit^^a ¿<r I men die) 
y luego lo que Pe figue camyuche 
^ej^, Pagina fecunda lineaveynlé 
ytres huerilcabuni)leg , € huerífca- 

bun, 

^Tol, i4,lthea fegunda m^pilhupo 
lege m¿¿p"ilfupon, pagina fecunda 
linea "vejn jry n u e u e, el a yo heul §ü 

euye^r) leg'e hculgeuyey 
i|Tolio ; c|u 1 33 z.e ii nt a cj u i-n ha ( hue - 

hlcayan) leg-e. huerilcalayan , 
Linea ^eynte gu evil can) leg-e L 

hueñi can, 

AD ~MJd CTREM: GLORIA-TVI 

DEI. ■MM J 


^T^tf0S5E»97. 
wnmrn mstmz ERRATAS DEL CONFESIONARIO. rol. 
\. 

P. 3- 
P. ¿3. 
tí 

p. j£ p 1L #. agrara agora. 

^•yemollelcfii yemollec/n 

3. quinl-ucaraquiiiL quinhi caracjüelu. 

£• hoquelelchi hoquilel chi 

Jo- In <?i chichi yftey chi che 

jo- lacuhilieunitiu luc^hulleumno. 

$ m ev# fgen ola. m € v¿/ ha g en ol u . 

1. huenleapuimi hueHlcatmviTn puym 

£ morimahüegl-moñ mon., 
uch i do ín áh u e gel u - hi do. V A á* /á- cullio;elíecln ,-v m¿¿ ald¿¿ culi íí gal- 
léela í A VL 

3o. /4- mucum m¿¿cün 

v* Atcutntüpobirm 1a p afirola ¿/7men 

Ccimyí/che %fie 

/4- huer/lcaabum huenlcaoun 
/4 Mupiíhipu Jvt// ptll a p o x\ ) 

/?* clavoheulgeuyey' Ixulffeuyey- kfW uuw-.«i¡3.»T"B^¿«*» 
S ^MEfes A _ ^¿s r ?jf 
O ^^^ Á ' 
]á 1 £rraf~a 
hu^rii.cava 1 t van nutrilcalaysn Ymgüer¡}c$\ ti huerílcan • 


***■< mmmi 
í-^/.TvJJj-LJí-^JS^ft iZZJLIF^ 


< t w >^£9£2fe7/jftuf*f**iK£r: ^ti^l «?**jrti*r/»^ . < * v ^m 
^UMUUUW r \ V [■.. -» 

LiMM 
&4¡é 


WW.í&fÍÁ 


\$fl£é 
'WtJ 


?á 


jMȒr-te 
n»r 
:t Mi P£ 


ÜP£¿ ffi> #